Hvordan håndteres koranafbrændingerne menneskeligt og professionelt?

Målgruppe for en debat:

Alle nuværende folketingsmedlemmer.

Udviklingen efter Muhammed-krisen:

Vi befinder os i august måned 2023 i Danmark. Den danske regering er kommet i en slem krise. Det skyldes, at der har fundet en række koranafbrændinger af sted på den danske jord. Reaktionen har været en stor vrede fra de muslimske samfund internationalt set.

I denne forbindelse har de muslimske samfund rettet deres opmærksomhed imod ytringsfriheden, som bliver højt værdsat i det danske samfund.

Årsagen til dette står lidt uklart. En mulig forklaring er, at der også blev fokuseret på ytringsfriheden i forbindelse med udgivelsen af Muhammed-tegningerne.

Muhammed-tegningerne (2023):

Den gang forsvarede Folketinget Muhammed-tegningerne med henvisning til ytringsfriheden.

Her må det nok siges, at mange fra de muslimske samfund opfattede forsvaret som et udtryk for en billigelse af Muhammed-tegningernes form og indhold.

Hvordan kunne den daværende regering have reageret?

Her burde den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen have stået offentligt frem med et klart budskab. Såadan ser jeg i hvert fald på det. Han burde med det samme have signaleret klart ud, at ytringsfriheden har sin pris. Prisen er, at der altid vil være nogle, som misbruger ytringsfriheden til at nedgøre og ydmyge andre. Dette er udgivelsen af Muhammed-tegningerne et klart eksempel på.

Dette burde statsminikisteren have gjort klart for omverdenen den gang. Samtidig burde han have understreget, at regeringen tog afstand fra Muhammed-tegningernes form og indhold. Det var og er derfor også udelukkende ytringsfriheden, som Folketinget værnede og værner om. Også selv om ytringsfriheden nogle gange bliver misbrugt.

Havde statsministeren gjort det klart den gang, så ville det danske samfund formentlig have undgået alle de sanktioner, som de muslimske samfund satte ind med efterfølgende.

Nu spøger begrebet ytringsfrihed igen i forbindelse med koranafbrændingerne.

Det virker lidt som om, at de muslimske samfund aldrig rigtig har tilgivet det danske folketing. Årsagen må være, at regeringen ikke tog afstand fra nedgørelsen og ydmygelsen af deres profet den gang. Reaktionen er fuldt ud forståelig i mine øjne.

Hvad kan den nuværende regering gøre?

Derfor er det også på tide, at den danske statsminister Mette Frederiksen træder i karakter. Hun bør sige de ord til de muslimske samfund, som Anders Fogh Rasmussen undlod, da det gjorde en forskel.

Det bør også gøres klart, hvad formålet med ytringsfriheden er. Formålet er at give den enkelte borger/gruppering i det danske samfund en mulighed for at komme til orde i offentligheden. Den enkelte borger/gruppering skal således have en mulighed for at kunne forsvare en sag med gode saglige og faglige argumenter.

Af samme årsag udgør koranafbrændingerne ikke et brud på ytringsfriheden, fordi koranafbrændingerne er en fysisk handling, som ikke er forsynet med ord. Derfor bør der heller ikke indføres begrænsninger i ytringsfriheden

Koranafbrændingerne må betragtes som en fysisk provokation. En provokation, som udelukkende har til formål at fremprovokere en følelsesmæssig reaktion hos de mennesker, som hylder Koranen.

Billedligt tal bliver der simpelthen spyttet på muslimerne. Det sker, uden at de mennesker, som står bag koranafbrændingerne, forklarer hvorfor med ord.

Eftersom koranafbrændingerne er en fysisk handling, bør det være politiet, som håndterer afbrændingerne.

Der bør på ingen måde gives tilladelse til, at der fremover kan foretages afbrændinger eller andre former for tilsmudsning af religiøse skrifter på offentlige steder. Sker det alligevel, så bør det føre til øjeblikkelige arrestationer med de strafmuligheder, som bliver vedtaget af folketinget.

Sagt med andre ord så bør den Ordensbekendtgørelse, som politiet skal administrere, også omfatte afbrænding/tilsmudsning af religiøse skrifter på offentlige steder.

Der er kun et menneske i vores samfund, som kan løse den beskrevne konflikt med den mentale byrde, som er forbundet med det. Det er statsminister Mette Frederiksen.

Er Muhammed-tegningerne et udtryk for ytringsfriheden her i Danmark?

Har de ældre ikke selv et medansvar for manglen på arbejdskraft indenfor ældresektoren?

Målgruppe for en debat:

Alle nuværende og kommende folketingsmedlemmer.

Manglen på arbejdskraft på plejehjemmene:

Folketingsvalget nærmer sig. Et af de helt store valgtemaer er og har været manglen på arbejdskraft på plejehjemmene. Der mangler ikke bare arbejdskraft på plejehjemmene her og nu. Der vil også blive mere brug for mere arbejdskraft i fremtiden, hvor der vil blive langt flere ældre over 80 år.

Samtidig kniber det med kvaliteten af det arbejde, som bliver udført på de enkelte plejehjem. Plejen og omsorgen for de ældre er i mange tilfælde mangelfuld.

De enkelte folketingspartier har hver for sig kommet med nogle forslag til, hvordan problemet kan løses.

Jeg vil undlade at komme ind på, hvad de enkelte løsningsforslag går ud på. Det skyldes den enkle årsag, at problemets kompleksitet ikke kan løses med et enkelt løsningsforslag, men med flere løsninger.

Derfor håber jeg også på, at samtlige folketingspartier vil finde sammen efter folketingsvalget og udarbejde/vedtage en helhedsplan, som vil blive fulgt til dørs med en tidsplan.

Har de ældre ikke selv et ansvar?

Kan de ældre ikke selv medvirke til at løse problemet med mangel på arbejdskraft på plejehjemmene?

Det har alle folketingspartierne indtil nu klogt nok undladt at nævne muligheden for.

I det øjeblik at folketingsvalget er slut, håber jeg på, at de enkelte folketingspartier vil komme med forslag til, hvordan den ældre medborger selv kan medvirke til at løse problemet. Disse forslag bør selvfølgelig være en del af den helhedsplan, som jeg lige har nævnt.

Min egen holdning:

Jeg er selv en lidt ældre herre, som er født i 1958. Som efterlønsmodtager uden et arbejde kan jeg godt mærke, at det er nødvendigt at holde mig i gang for ikke at miste den fysiske styrke i kroppen.

Af samme årsag har jeg valgt at anskaffe mig et elektrisk løbebånd, som jeg anvender jævnligt. Hvis jeg undlader at anvende løbebåndet igennem en længere periode, kan jeg tydeligt mærke, at mine ben er blevet svækkede.

Min pointe her er selvfølgelig, at årsagen til, at mange ældre kommer på plejehjem, netop er, at deres ben er svækkede. Om det det rent faktisk forholder sig på den måde, kan en undersøgelse eventuelt afdække.

Jeg tror bare, at det er vigtigt at gøre de ældre opmærksom på, at det er vigtigt at forberede sig på den såkaldte 3. alder eller pensionisttilværelsen.

Ellers tror jeg, at der er mange ældre, der vil arbejde på fuld tid indtil pensionistalderen. Efterfølgende kan det let blive sådan, at man som ældre vil nyde at sove længe om morgenen. Formiddagen vil blive anvendt ved et veldækket morgenbord, hvor der er budt på ren hygge. Så vil tiden være kommet til en middagslur. Der skal måske handles lidt ind bagefter, og så er den dag gået.

Et sådant forløb kan nemt ende i en cyklus, som vil gentage sig dag efter dag. På den måde kan den fysiske krop hurtigt blive svækket. Det kender jeg selv personligt mange eksempler på.

De ældre bør selv udarbejde en struktureret plan for, hvordan de holder sig i gang på hverdagene. I weekenderne og på helligdagene kan de så slappe af på samme måde som de mennesker, der er aktive på arbejdsmarkedet.

Sagt på en anden måde så kan de ældre selv gøre en meget stor indsats for at undgå at komme på plejehjem. Det kræver bare, at de finder deres helt egen måde at holde deres fysik og psyke ved lige på.

Angsten for ensomhed:

Jeg kender også til ældre, som egentlig godt kan klare sig selv i hjemmet. Alligevel vil de gerne på plejehjem. Det kan skyldes, at de føler sig utrygge ved at være alene, og/eller har et behov for at have nogen at tale med.

Er det tilfældet, bør der være en mulighed for, at disse mennesker kan flytte ind i bofællesskaber for ældre.

Hvordan disse bofællesskaber skal indrettes, bør selvfølgelig afhænge af de ældres egne behov. En mulighed kunne for eksempel være, at den ældre har sin egen bolig, men har adgang til fællesrum og fællesaktiviteter. Det vigtigste er, at beboerne er indstillet på at være der for hinanden og hjælpe dem der har nogle udfordringer.

Når boligen bliver en belastning:

Desværre kender jeg også til ældre, som er i besiddelse af en ejerbolig, som er blevet for stor til, at de kan tage sig af den på en forsvarlig måde.

I nogle tilfælde kan det være svært for de ældre at se realiteterne i øjnene. Det betyder, at deres ejendom langsomt begynder at forfalde, uden de rigtig ser det.

På et eller andet tidspunkt vil disse ældre begynde at resignere og bare lade stå til. De har simpelthen ikke flere kræfter til at gøre noget ved deres situation.

Herfra er der kun en vej, og det er plejehjemmet.

En sådan situation kunne være undgået, hvis den ældre havde fået hjælp til at indse, at en mindre bolig kunne være løsningen.

Her tænker jeg selvfølgelig på en bolig, som den ældre selv kan passe på en forsvarlig måde. På den måde kan det måske helt undgås, at den ældre kommer på plejehjem.

Til folketingsmedlemmerne:

Hermed har jeg nævnt 3 muligheder for, hvordan de ældre kan undgå at komme på et plejehjem eller i hvert fald udskyde tidspunktet for, hvornår det sker.

Det er selvfølgelig op til de ældre selv at gribe disse muligheder. Jeg tror imidlertid, at oplysning gennem medierne vil kunne medvirke til, at de ældre i højere grad får øjnene op for disse muligheder.

Motion for ældre » Læs hvorfor det er vigtigt at holde sig i … (september 2021):

Video: OBS 1989 – You Tube:

I den sammenhæng tror jeg, at der kunne ligge en ide i at genindføre OBS (Oplysninger til Borgerne om Samfundet) på medierne Denne nyhedsudsendelse bliver stadig vist på DR1. Det sker dog kun i meget begrænset omfang, og udelukkende på tidspunkter, hvor der alligevel ikke er nogen, der ser den.

Jeg tror, at de ældre vil være mere lydhøre overfor de nævnte muligheder, hvis de bliver vist på tidspunkter, hvor de ældre alligevel ser fjernsyn.

Det burde også være oplagt, at budskaberne bliver formuleret ud på mange forskellige måder. De gamle OBS-udsendelser bar netop præg af, at de udelukkende bestod af genudsendelser. Her formoder jeg, at det netop var årsagen, at befolkningen blev trætte af at se på dem.

En ny oplysningsrække vil efter min mening kunne medvirke til at formindske tilgangen af ældre til plejehjemmet. Dermed vil behovet for arbejdskraft til plejehjemmene også blive mindre.

Er muslimske kvinder egnede til at arbejde indenfor ældresektoren?

Kan Dansk Folkeparti overleve folketingsvalget i november 2022?

Målgruppe for en debat:

Alle danskere som er stemmeberettigede

Min egen holdning:

Som jeg ser det, så betragter Pia Kjærsgaard nærmest Dansk Folkeparti som et barn, som hun selv har født og opdraget.

Som vi alle ved, kommer der imidlertid et tidspunkt, hvor det bliver tid til at tage afsked med barnet. Barnet har simpelthen nået en alder, hvor det skal lære at stå på egne ben.

Ikke alle forældre er dog lige gode til at give slip på deres børn, når tiden er inde. Det kan der være mange årsager til. Faktum er dog, at det er nødvendigt, for at barnet kan lære at klare sig selv. Barnet skal ikke være en kopi af sine forældre, men skal have muligheden for at leve et liv, som det selv er tilfreds med at leve.

Desværre har Pia Kjærsgaard aldrig rigtig været i stand til at give afkald på Dansk Folkeparti. Hun har vedvarende ønsket at medvirke til at forme partiet/barnet i sit eget billede.

Hendes karriere nåede sit højdepunkt, da hun blev formand for folketinget fra juli 2015 til juni 2019.

Havde hun valgt at forlade politik efter formandsperioden, så ville hun givetvis have fået et flot eftermæle.

Nu vil hun formentlig få et eftermæle som politikeren, som skabte et parti med stor folkelig opbakning, men også var med til at køre partiet i sænk.

Ved folketingsvalget i 2015 opnåede Dansk folkeparti således det bedste valg nogensinde med 37 mandater i Folketinget.

Dette antal skrumpede til 16 ved folketingsvalget i 2019.

Nu tyder nogle meningsmålinger på her i oktober måned 2022, at partiet slet ikke vil komme i Folketinget efter valget i november måned.

Personligt mener jeg, at det skyldes, at Pia Kjærsgaard stadig fungerer som den reelle formand for partiet.

Skal partiet overleve, så kræver det, at hun må give afkald på sit barn/partiet for, at det kan overleve og leve sit eget liv.

Pia Kjærsgaard må forstå, at hendes tid som følelsesmæssig værdikriger er slut.

Ny ballade om Pia: – Helt uacceptabelt (februar 2022):

Video: Fynsk DF-profil: Pia er blevet for gammel (januar 2022):

Vi lever i en tid, hvor der er brug for helhedsløsninger.

Det er fint nok, at en politiker har nogle mærkesager, som vedkommende føler for. Derimod er det ikke fint nok, hvis det indebærer, at en hel gruppe af mennesker samlet set bliver udpeget som syndebukke for årsagen til et givet samfundsproblem.

Nutidens politiske system har brug for generalister. Med generalister skal forstås politikere, som ikke stirrer sig blind på en enkel årsag til et samfundsmæssigt problem. Vi taler om politikere, som har det store forkromede overblik.

Sagt på en anden måde er der brug for politikere, som forstår, at et samfundsmæssigt problem som udgangspunkt ikke kan tillægges en enkelt årsag. Der findes mange forskellige årsager, som indbyrdes hænger sammen. Sammenhænge som en kompetent politiker også bør kunne gennemskue. Det indebærer, at et givet samfundsmæssigt problem også kræver mange forskellige løsninger.

I dag findes der lidt for mange specialister i Folketinget. Her tænker jeg på de politikere, som har en specialiseret uddannelse, som netop betyder, at de mister det store forkromede overblik. Eksempelvis kan en politiker, som er uddannet jurist, nemt miste overblikket, hvis vedkommende ser sig blind på en juridisk spidsfindighed.

Mange af disse politikere vil efter min mening gøre mere gavn som upolitiske rådvivere for de politikere, som er generalister.

Vi har brug for flere politikere med en bred erhvervserfaring bag sig, som betyder, at de kan tænke på tværs af faggrænser.

Er Muhammed-tegningerne et udtryk for ytringsfriheden her i Danmark?

Er muslimske kvinder egnede til at arbejde indenfor ældresektoren?

Målgruppe for en debat:

Plejehjemsledere og andre som beskæftiger sig med ansættelse af personale indenfor ældresektoren.

Manglen på plejehjemspersonale:

Vi befinder os i oktober måned 2022 i Danmark. Den 05. oktober blev der udskrevet folketingsvalg, og den 01. november skal valget afholdes.

Det betyder, at de enkelte folketingspartier kæmper om vælgernes gunst i disse dage.

Et generelt samfundsproblem, som interesserer mange vælgere, er manglen på personale til plejehjemmene.

De enkelte folketingspartier har forskellige forslag til løsninger.

Her er et af forslagene at ansætte muslimske kvinder, som allerede befinder sig i Danmark, og som er på overførselsindkomst. Herudover kan der ansættes personale fra udlandet, hvoraf nogle også kan vise sig at være muslimske kvinder.

Dette forslag møder modstand fra nogle folketingsmedlemmer/folketingspartier. Et af argumenterne er, at nogle af de muslimske kvinder ikke taler ordentlig dansk. Dette kan så skabe problemer i mødet med især demente plejehjemsbeboere.

Et andet argument er, at nogle plejehjemsbeboere vil føle sig utrygge ved at blive passet af personale fra en anden kultur.

Min egen holdning:

Jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at når du omsider kommer på plejehjem, så er du nået til sidste endestation. Når du lader dig indskrive på et plejehjem, så ved du udmærket godt, at plejehjemmet bliver dit sidste hjem, før døden indfinder sig.

I den forbindelse betyder det mindre, om personalet taler perfekt dansk eller bærer noget specielt tøj.

Det betyder mere, at du bliver behandlet med respekt, som det menneske du engang var og er.

I den sammenhæng vil de muslimske kvinder kunne gøre en stor forskel.

For muslimerne betyder familien nemlig alt. Det betyder også, at de er opdraget til at respektere de ældre og andre omsorgskrævende i familien.

Det er netop den egenskab vi har brug for i vores sundhedssystem.

Herudover er der brug for flere medarbejdere, som er blevet født med et omsorgs- og nærhedsgen. Medarbejdere som føler glæde og tilfredsstillelse ved at være der for andre.

EL om stigende antal våde bleer i ældreplejen: – Det er uværdigt. (maj 2019):

Video: Disse skjulte optagelser på plejehjem afslører “umenneskelig behandling” af 90-årig kvinde (juli 2020):

Der er ikke brug for medarbejdere, som betragter og behandler de ældre og plejehjemsbeboerne som mennesker, der ikke længere har en nytteværdi.

Selv om en kvalificeret uddannelse vil kunne gøre en forskel, så ændrer det ikke op på, at et omsorgsgen ikke er noget, som du får via en uddannelse.

Desværre lever vi i et præstationssamfund, hvor betragtningen er, at vi borgere kun har en nytteværdi, hvis vi bidrager til fællesskabet ved at arbejde. Sådan udtrykker ”politikerne” det mange gange så ”smukt”.

Derfor er det også vigtigt, at vi som samfund på forhånd ikke afviser mennesker, som gerne vil være der for de mennesker, som har aftjent deres værnepligt i forhold til arbejdsmarkedet. Vi taler om mennesker, som gerne vil være der for andre på trods af, at arbejdet er forbundet med lav status og lav løn.

Er Muhammed-tegningerne et udtryk for ytringsfriheden her i Danmark?

Er de danske vælgere parate til en homoseksuel statsminister?

Målgruppe for en debat:

Alle danskere som er stemmeberettigede.

Søren Pape som statsministerkanditat:

Den 15. august 2022 bekendtgjorde Søren Pape, at han stiller op som statsministerkandidat. Kilde (august 2022).

Søren Pape er som bekendt homoseksuel. Det valgte han allerede at bekendtgøre en uge efter, at han var blevet valgt til leder af Det Konservative Folkeparti. I samme anledning kom det også frem, at Søren Pape er adopteret og troende kristen. Kilde (august 2014):

Søren Pape er altså både homoseksuel og troende kristen.

Problemet er bare, at Bibelen på enhver måde tager afstand fra homoseksualitet.

Hør bare her:

“Hos en Mand maa du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente, 3 Mosebog, kapitel 18, vers 22:

“Om nogen ligger hos en Mand, paa samme Maade som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld paa dem.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente: 3. Mosebog, kapitel 20, vers 13:

“Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige.”

“og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.”

Citater fra Bibelen: Nyt Testamente, Romerbrevet kapitel 1, vers 26-27:

“Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd.”

Citat fra bibelen: Nyt Testamente, 1. Korinterbrev kapitel 6, vers 9:

“utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære”

Citat fra Bibelen: Nyt Testamente: 1. Timoteusbrev kapitel 1, vers 10:

Tilsvarende tager Koranen også afstand fra homoseksualitet. Kilde:

Søren Pape som statsminister i Danmark:

Som det fremgår af bibelcitaterne, er Bibelen skrevet i et forældet sprog. Det ændrer dog ikke op på, at budskaberne er klare nok.

Alligevel fastholder Søren Pape, at han er troende kristen. Kilde (august 2014):

På trods af det har de danske vælgere stadig tillid til Søren Pape.

En Megafon-måling, der er foretaget for TV 2 og Politiken, efter Søren Pape har meldt sig som statsmininisterkandidat, viser, at Søren Pape er klart den foretrukne blå statsministerkandidat. Kilde (17. august 2022):

Alle Megafons troværdighedsmålinger siden 2019 har således udnævnt Søren Pape til den mest troværdige partileder. Kilde (august 2022):

Som noget bemærkelsesværdigt i målingen kan nævnes, at kun 33 procent af Venstres vælgere fra sidste valg ønsker Ellemann som statsminister. 54 procent af dem peger på Pape. Kilde (17. august 2022):

Den omstændighed, at Søren Pape både er homoseksuel og troende kristen, påvirker altaå ikke vælgernes holdning til manden.

En del af forklaringen kan ligge i, at det kun er hver femte dansker, der mener, at religion er meget vigtig i deres liv. Mange er hverken troende eller ateister, men simpelthen bare ligeglade. Det viser en undersøgelse. Kilde (november 2016):

Et flertal af danskerne foretrækker altså Søren Pape som statsminister fremfor Jakob Ellemann her i Danmark. Det ændrer dog ikke op på, at Søren Pape også skal kunne begå sig som statsminister i udlandet.

Søren Pape som statsminister i udlandet:

I udlandet tager befolkningen imidlertid Bibelens og Koranens ord mere alvorligt.

I 2017 var der 72 lande af verdens godt 200 lande, hvor det stadig var kriminelt for to mennesker af samme køn af have et seksuelt forhold. Kilde (maj 2017):

Samme år var det mindre end 25 procent af verdens stater, der anerkendte eller beskyttede de homoseksuelle. Kilde (maj 2017):

Søren Papes gennemslagskraft som statsminister vil således være meget lille, når han besøger ovenstående lande som repræsentant for Danmark.

Søren Pape Poulsen: »Jeg er homoseksuel« (august 2014):

Søren Pape vil være statsminister (august 2022):

Gennemslagskraften bliver yderligere forringet i kraft af, at Søren Pape har valgt at finde sammen med en mørklødet mand.

Det drejer sig om Josue Medina Vasquez, som han blev gift med på rådhuset i december 2021.

Søren Papes mand vil kunne se frem til at skulle varetage repræsentative funktioner. Yderligere vil han skulle deltage i officielle ægtefælleprogrammer under statsbesøg og ministerrejser. Det er, hvad der vil ske, hvis Søren Pape bliver statsminister.

På den måde vil det også komme frem, at Søren Pape lever i et blandet ægteskab. Det vil givet også vække opsigt i udlandet.

Til alle de danske vælgere:

Hvem tror I som vælgere vil virke mest troværdig og have den største gennemslagskraft ved et møde med den rusisske præsident: Vladimir Vladimirovitj Putin.

Statsminister Søren Pape, som er homoseksuel og “troende kristen” og gift med en anden mand eller

Statsmister Jakob Ellemann som repræsenterer den traditionelle kernefamilie, som består af en far og mor, som har fået børn på den biologisk naturlige måde.

Det er op til jer vælgere at forholde jer til den virkelige verden.

Seneste nyt:

Søren Pape har meldt ud til offentligheden den 14. september 2022, at han ønsker at blive skilt fra sin mand. De problematikker, som er forbundet med at være gift med en anden mand som homoseksuel, er derfor ikke længere gældende.

Livet som homoseksuel under krigen i Ukraine:

Den russiske præsident Vladímir Vladímirovitj Pútin bryder sig ikke specielt meget om homoseksuelle. Det gør han i hvert fald ikke i denne fiktive beretning: Oleg som homoseksuel grønthandler i Moskva:

Som jeg ser det, er homoseksualitet ikke en medfødt seksualitet, men en påført seksualitet i barndommen/ungdommen.

I praksis betyder det, at der er lige så mange årsager til, at et menneske bliver homoseksuel, som der er homoseksuelle.

Det gælder også den kommende statsmininsterkandidat Søren Pape, som er erklæret homoseksuel. Læs bare denne fiktive beretning: Oleg som homoseksuel inseminør:

Kan homoseksualitet helbredes?

Er transseksualitet medfødt eller påført i barndommen?

Målgruppe for en debat:

Det transsekuelle barn/menneske, barnets forældre/nærmeste pårørende og landspolitikerne.

Hvad er transseksualitet?

Transseksualitet er kort beskrevet trangen til at skifte køn, hvilket blandt andet kan ske ved hjælp af et kønsskifte. De transseksuelle selv beskriver, at de føler, at de er født i den forkerte krop. Det beyder, at selv ganske små børn kan føle, at de er transseksuelle

I dagens Danmark 2021 har de fleste politikere i Folketinget tilsyneladende valgt at betragte transseksualitet som noget medfødt.

Jeg mener ikke, at der på noget tidspunkt har været en offentlig debat om, at transseksualitet er medfødt. Det bliver åbenbart taget for givet, at det bare er på den måde.

Hermed bliver ansvaret for, at barnet er transseksuelt både taget fra forældrene og barnet selv. Eller sagt på en anden måde så er det hverken forældrenes eller barnets skyld, at barnet er transseksuelt, hvis man skal tro på landspolitikerne.

Det gør selvfølgelig en meget stor forskel, om transseksuliteten er medfødt eller påført i løbet af de første år af barnets liv.

Hvis transseksuliteten er medfødt, så skal barnet selvfølgelig have en lovpligtig ret til at skifte køn på et fastsat tidspunkt.

Hvis transseksuliteten derimod er påført i barndommen, så bliver barnet ikke hjulpet ved, at det skifter køn.

Her drejer det sig snarere om at finde ud af, hvorfor barnet føler, at det er født i den fokerte krop.

Min egen holdning til transseksualitet:

Personligt finder jeg det tvivlsomt, at et barn bliver født med det forkerte køn.

Jeg mener, at der kan være mange årsager til, at et barn føler, at det er født med det forkerte køn.

Tillad mig at komme med en mulig forklaring.

Den mest indlysende forklaring vil efter min mening være, at barnets foældre har ønsket at få et barn med det modsatte køn end det aktuelle.

Dette ønske vil de formentlig have haft allerede, før kvinden blev gravid.

Hvis ønkset har været at få en pige, så vil deres sind også være indstillet på, at det vil blive en pige under graviditeten. Måske vil forældrene ligefrem få etableret et pigeværelse til barnet, før det bliver født.

Der findes mange mennesker, der tror på, at hvis de ønsker noget tillstrækkelig meget, så vil det også gå i opfyldelse.

Det betyder også, at forældrene vil have meget svært ved at forstå og acceptere, hvis barnet viser sig at være en dreng ved fødslen.

I den sammenhæng vil det være meget forståeligt, at forældrene behandler drengen som en pige indtil, at de har indset og acceperet, at det blev en dreng på trods af deres ønsker.

Her er det så, at jeg mener, at et sådant handlingsmønster vil være tilstrækkelig til, at barnet kan blive transseksuelt. Der kan i hvert fald være en risiko for det.

Der kan selvfølgelig også findes andre forklaringer. I bund og grund er det kun det transseksuelle barn selv, som har nøglen til den aktuelle årsag til sin seksulitet.

Til den transseksuelle:

Uanset din alder så kan det være fristende at betragte din seksualitet som værende noget medfødt.

På den måde får du et fast fundament/grundlag, som du kan bygge din tilværelse op på. Du behøver ikke at tænke på, om der er en årsag til, at du er blevet transseksuel.

Det kan også være svært at finde frem til denne årsag. Jo ældre du bliver, jo sværere vil det formentlig også blive at finde frem til en eventuel årsag.

Hvis du endelig finder frem til en årsag, så kan prisen også være, at du skal arbejde med årsagen resten af dit liv.

Her vil langt den nemmeste løsning være at betragte din seksualitet som værende medfødt og skifte køn når du er parat til det.

Risikoen er så bare, at du kan blive bevidst om din transseksualitet på et senere tidspunkt, og så kan det vanskeligt at skifte tilbage til dit “medfødte” køn.

Du må forstå, at der er en årsag til, at du føler dig forkert i din krop. Måske er du bevidst om årsagen til det, og så bliver det jo nemmere at snakke med dine forældre om det.

I nogle situationer kan det være svært for dig at tale med dine foældre om det. Det kan for eksempel skyldes, at dine forældre har haft et ønske om at få et barn med et andet køn end dit.

Her kan løsningen være, at du taler med en tredieperson om det som du har tillid til. Denne person kan så fungere som bindeled mellem dig og dine forældre..

Til forældrene til det transseksuelle barn:

Som udgangspunkt vil jeg fortælle lidt om mig selv.

I dag 2021 er jeg 63 år. Som barn forsøgte min far at nedbryde mig med de egenskaber, som et særligt sensitivt menneske har. Det var først som 59-årig, at jeg fandt ud, at jeg var særlig sensitiv. Dermed fandt jeg også ud af, at der var andre med de samme egenskaber som mig selv.

En særlig sensitiv person er blandt andet karakteriseret ved, at personen er mere modtagelig for sanseindtryk end “normalen”.

Det betyder, at personen har brug for meget tid alene for at kunne få bearbejdet alle sanseindtrykkene.

Min far fandt det ikke mandigt, at jeg havde et behov for at give udtryk for mine følelser.

Derffor forsøgte han også at hærde mig gennem hele hans liv for at fratage mig lysten til at give udtryk for mine følelser.

Det lykkedes jo så ikke for ham, men under andre omstændigheder kunne jeg godt have udviklet mig til at blive transseksuel.

Således er det en kendt sag, at kvinder taler mere om følelser, end mænd gør. Det kunne have fået mig til at tro, at jeg befandt mig bedre i en kvindekrop.

Vær nærværende med jeres barn:

Set i det lys kan der være mange årsager til, at et barn ikke føler sig tilpas i sin krop.

Derfor er det også vigtigt, at I som forældre stiller de helt rigtige spørgsmål til jeres barn for at finde frem til årsagssammenhængene.

Tillad mig at stille nogle af spørgsmålene:

Føler du trang til st tage pigetøj på?

Føler du dig bedst tilpas ved at være i selskab med piger?

Har du nemmere ved at tale med piger end drenge?

Spørgsmålene kunne fortsætte i det uendelige. Svaret på det enkelte spørgsmål er imidlertid afgørende for, hvilke af spørgsmålene I skal forfølge. På den måde kan I finde frem til en årsagsafklaring.

Til landspolitikerne:

Der findes jo forskellige behandlinger/forløb, som et transseksuelt barn skal igennem, før det egentlige kønsskifte kan finde sted.

Diise forløb er allerede blevet lovliggjort i nogle lande.

Her kan det være fristende for jer danske folketingsmedlemmer at spejle jer i disse lande.og betragte transseksualitet som noget medfødt.

Det kræver jo trods alt sin mand at sætte sig sig op imod forældrene, som udgør en meget stor vælgergruppe.

I vil selvfølgelig meget nødigt antyde, at forældrene selv kan have et medansvar for deres barns transseksulitet og dermed risikere ikke at blive genvalgt.

I glemmer bare, at det drejer sig om at give det transseksuelle barn et godt liv.

Det gør I ikke ved at give et transseksuelt barn en lovpligtig ret til at påbegynde et kønsskifte før myndighedsalderen.

På det tidspunkt er barnets bevidsthed ikke særligt udviklet. Med alderen kan barnet indse, at dets transseksualitet ikke er medfødt, men skyldes påvirkninger i barndommen.

Sker det i en sen alder, kan det være mere end almindeligt svært både mentalt og fysisk at skifte tilbage til det medfødte køn.

Forældrenes dårlige samvittighed.

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.