Er muslimske kvinder egnede til at arbejde indenfor ældresektoren?

Målgruppe for en debat:

Plejehjemsledere og andre som beskæftiger sig med ansættelse af personale indenfor ældresektoren.

Manglen på plejehjemspersonale:

Vi befinder os i oktober måned 2022 i Danmark. Den 05. oktober blev der udskrevet folketingsvalg, og den 01. november skal valget afholdes.

Det betyder, at de enkelte folketingspartier kæmper om vælgernes gunst i disse dage.

Et generelt samfundsproblem, som interesserer mange vælgere, er manglen på personale til plejehjemmene.

De enkelte folketingspartier har forskellige forslag til løsninger.

Her er et af forslagene at ansætte muslimske kvinder, som allerede befinder sig i Danmark, og som er på overførselsindkomst. Herudover kan der ansættes personale fra udlandet, hvoraf nogle også kan vise sig at være muslimske kvinder.

Dette forslag møder modstand fra nogle folketingsmedlemmer/folketingspartier. Et af argumenterne er, at nogle af de muslimske kvinder ikke taler ordentlig dansk. Dette kan så skabe problemer i mødet med især demente plejehjemsbeboere.

Et andet argument er, at nogle plejehjemsbeboere vil føle sig utrygge ved at blive passet af personale fra en anden kultur.

Min egen holdning:

Jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at når du omsider kommer på plejehjem, så er du nået til sidste endestation. Når du lader dig indskrive på et plejehjem, så ved du udmærket godt, at plejehjemmet bliver dit sidste hjem, før døden indfinder sig.

I den forbindelse betyder det mindre, om personalet taler perfekt dansk eller bærer noget specielt tøj.

Det betyder mere, at du bliver behandlet med respekt, som det menneske du engang var og er.

I den sammenhæng vil de muslimske kvinder kunne gøre en stor forskel.

For muslimerne betyder familien nemlig alt. Det betyder også, at de er opdraget til at respektere de ældre og andre omsorgskrævende i familien.

Det er netop den egenskab vi har brug for i vores sundhedssystem.

Herudover er der brug for flere medarbejdere, som er blevet født med et omsorgs- og nærhedsgen. Medarbejdere som føler glæde og tilfredsstillelse ved at være der for andre.

EL om stigende antal våde bleer i ældreplejen: – Det er uværdigt. (maj 2019):

Video: Disse skjulte optagelser på plejehjem afslører “umenneskelig behandling” af 90-årig kvinde (juli 2020):

Der er ikke brug for medarbejdere, som betragter og behandler de ældre og plejehjemsbeboerne som mennesker, der ikke længere har en nytteværdi.

Selv om en kvalificeret uddannelse vil kunne gøre en forskel, så ændrer det ikke op på, at et omsorgsgen ikke er noget, som du får via en uddannelse.

Desværre lever vi i et præstationssamfund, hvor betragtningen er, at vi borgere kun har en nytteværdi, hvis vi bidrager til fællesskabet ved at arbejde. Sådan udtrykker ”politikerne” det mange gange så ”smukt”.

Derfor er det også vigtigt, at vi som samfund på forhånd ikke afviser mennesker, som gerne vil være der for de mennesker, som har aftjent deres værnepligt i forhold til arbejdsmarkedet. Vi taler om mennesker, som gerne vil være der for andre på trods af, at arbejdet er forbundet med lav status og lav løn.

Er Muhammed-tegningerne et udtryk for ytringsfriheden her i Danmark?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *