Er transseksualitet medfødt eller påført i barndommen?

Målgruppe for en debat:

Det transsekuelle barn/menneske, barnets forældre/nærmeste pårørende og landspolitikerne.

Hvad er transseksualitet?

Transseksualitet er kort beskrevet trangen til at skifte køn, hvilket blandt andet kan ske ved hjælp af et kønsskifte. De transseksuelle selv beskriver, at de føler, at de er født i den forkerte krop. Det beyder, at selv ganske små børn kan føle, at de er transseksuelle

I dagens Danmark 2021 har de fleste politikere i Folketinget tilsyneladende valgt at betragte transseksualitet som noget medfødt.

Jeg mener ikke, at der på noget tidspunkt har været en offentlig debat om, at transseksualitet er medfødt. Det bliver åbenbart taget for givet, at det bare er på den måde.

Hermed bliver ansvaret for, at barnet er transseksuelt både taget fra forældrene og barnet selv. Eller sagt på en anden måde så er det hverken forældrenes eller barnets skyld, at barnet er transseksuelt, hvis man skal tro på landspolitikerne.

Det gør selvfølgelig en meget stor forskel, om transseksuliteten er medfødt eller påført i løbet af de første år af barnets liv.

Hvis transseksuliteten er medfødt, så skal barnet selvfølgelig have en lovpligtig ret til at skifte køn på et fastsat tidspunkt.

Hvis transseksuliteten derimod er påført i barndommen, så bliver barnet ikke hjulpet ved, at det skifter køn.

Her drejer det sig snarere om at finde ud af, hvorfor barnet føler, at det er født i den fokerte krop.

Min egen holdning til transseksualitet:

Personligt finder jeg det tvivlsomt, at et barn bliver født med det forkerte køn.

Jeg mener, at der kan være mange årsager til, at et barn føler, at det er født med det forkerte køn.

Tillad mig at komme med en mulig forklaring.

Den mest indlysende forklaring vil efter min mening være, at barnets foældre har ønsket at få et barn med det modsatte køn end det aktuelle.

Dette ønske vil de formentlig have haft allerede, før kvinden blev gravid.

Hvis ønkset har været at få en pige, så vil deres sind også være indstillet på, at det vil blive en pige under graviditeten. Måske vil forældrene ligefrem få etableret et pigeværelse til barnet, før det bliver født.

Der findes mange mennesker, der tror på, at hvis de ønsker noget tillstrækkelig meget, så vil det også gå i opfyldelse.

Det betyder også, at forældrene vil have meget svært ved at forstå og acceptere, hvis barnet viser sig at være en dreng ved fødslen.

I den sammenhæng vil det være meget forståeligt, at forældrene behandler drengen som en pige indtil, at de har indset og acceperet, at det blev en dreng på trods af deres ønsker.

Her er det så, at jeg mener, at et sådant handlingsmønster vil være tilstrækkelig til, at barnet kan blive transseksuelt. Der kan i hvert fald være en risiko for det.

Der kan selvfølgelig også findes andre forklaringer. I bund og grund er det kun det transseksuelle barn selv, som har nøglen til den aktuelle årsag til sin seksulitet.

Til den transseksuelle:

Uanset din alder så kan det være fristende at betragte din seksualitet som værende noget medfødt.

På den måde får du et fast fundament/grundlag, som du kan bygge din tilværelse op på. Du behøver ikke at tænke på, om der er en årsag til, at du er blevet transseksuel.

Det kan også være svært at finde frem til denne årsag. Jo ældre du bliver, jo sværere vil det formentlig også blive at finde frem til en eventuel årsag.

Hvis du endelig finder frem til en årsag, så kan prisen også være, at du skal arbejde med årsagen resten af dit liv.

Her vil langt den nemmeste løsning være at betragte din seksualitet som værende medfødt og skifte køn når du er parat til det.

Risikoen er så bare, at du kan blive bevidst om din transseksualitet på et senere tidspunkt, og så kan det vanskeligt at skifte tilbage til dit “medfødte” køn.

Du må forstå, at der er en årsag til, at du føler dig forkert i din krop. Måske er du bevidst om årsagen til det, og så bliver det jo nemmere at snakke med dine forældre om det.

I nogle situationer kan det være svært for dig at tale med dine foældre om det. Det kan for eksempel skyldes, at dine forældre har haft et ønske om at få et barn med et andet køn end dit.

Her kan løsningen være, at du taler med en tredieperson om det som du har tillid til. Denne person kan så fungere som bindeled mellem dig og dine forældre..

Til forældrene til det transseksuelle barn:

Som udgangspunkt vil jeg fortælle lidt om mig selv.

I dag 2021 er jeg 63 år. Som barn forsøgte min far at nedbryde mig med de egenskaber, som et særligt sensitivt menneske har. Det var først som 59-årig, at jeg fandt ud, at jeg var særlig sensitiv. Dermed fandt jeg også ud af, at der var andre med de samme egenskaber som mig selv.

En særlig sensitiv person er blandt andet karakteriseret ved, at personen er mere modtagelig for sanseindtryk end “normalen”.

Det betyder, at personen har brug for meget tid alene for at kunne få bearbejdet alle sanseindtrykkene.

Min far fandt det ikke mandigt, at jeg havde et behov for at give udtryk for mine følelser.

Derffor forsøgte han også at hærde mig gennem hele hans liv for at fratage mig lysten til at give udtryk for mine følelser.

Det lykkedes jo så ikke for ham, men under andre omstændigheder kunne jeg godt have udviklet mig til at blive transseksuel.

Således er det en kendt sag, at kvinder taler mere om følelser, end mænd gør. Det kunne have fået mig til at tro, at jeg befandt mig bedre i en kvindekrop.

Vær nærværende med jeres barn:

Set i det lys kan der være mange årsager til, at et barn ikke føler sig tilpas i sin krop.

Derfor er det også vigtigt, at I som forældre stiller de helt rigtige spørgsmål til jeres barn for at finde frem til årsagssammenhængene.

Tillad mig at stille nogle af spørgsmålene:

Føler du trang til st tage pigetøj på?

Føler du dig bedst tilpas ved at være i selskab med piger?

Har du nemmere ved at tale med piger end drenge?

Spørgsmålene kunne fortsætte i det uendelige. Svaret på det enkelte spørgsmål er imidlertid afgørende for, hvilke af spørgsmålene I skal forfølge. På den måde kan I finde frem til en årsagsafklaring.

Til landspolitikerne:

Der findes jo forskellige behandlinger/forløb, som et transseksuelt barn skal igennem, før det egentlige kønsskifte kan finde sted.

Diise forløb er allerede blevet lovliggjort i nogle lande.

Her kan det være fristende for jer danske folketingsmedlemmer at spejle jer i disse lande.og betragte transseksualitet som noget medfødt.

Det kræver jo trods alt sin mand at sætte sig sig op imod forældrene, som udgør en meget stor vælgergruppe.

I vil selvfølgelig meget nødigt antyde, at forældrene selv kan have et medansvar for deres barns transseksulitet og dermed risikere ikke at blive genvalgt.

I glemmer bare, at det drejer sig om at give det transseksuelle barn et godt liv.

Det gør I ikke ved at give et transseksuelt barn en lovpligtig ret til at påbegynde et kønsskifte før myndighedsalderen.

På det tidspunkt er barnets bevidsthed ikke særligt udviklet. Med alderen kan barnet indse, at dets transseksualitet ikke er medfødt, men skyldes påvirkninger i barndommen.

Sker det i en sen alder, kan det være mere end almindeligt svært både mentalt og fysisk at skifte tilbage til det medfødte køn.

Forældrenes dårlige samvittighed.

Humor hjælper dig igennem livet.

Sandheden forløser på længere sigt.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Forfatterportræt:

Version nr. 2 af min bog Anal-fabeterne 1 er på vej ud til boghandlerne Som noget nyt er medbragt et afsnit om, hvordan en kvinde kan omvende en anal-fabet til en stolt heteroseksuel borger samt et forfatterportræt.

Her er mit forfatterportræt:

Mit navn er Kai Riesendorf.

Jeg er født i 1958 i Fiskens tegn (20. februar). Min barndom tilbragte jeg i et følelsesmæssigt afstumpet bondemiljø. Her var det forbudt at visse følelser, og gjorde man det, var det et tegn på svaghed. Så duede man ganske enkelt ikke.

Som barn blev jeg misbrugt seksuelt af min far. Miljøet indbød naturligt nok til, at jeg aldrig fik hjælp til at få bearbejdet disse overgreb.

Set i det lys kunne jeg have udviklet mig til at blive homoseksuel. Jeg kunne have valgt at betragte homoseksualitet som noget naturligt. Ganske enkelt fordi det var mine rødder/fundament, som lærte mig op til det.

Alligevel blev dette ikke mit valg. Jeg tror, at det hænger sammen med, at jeg er en såkaldt sensitiv person. Hvad der ligger i dette begreb, kan I som læsere få mere at vide om på min blog: HSP-person.com.

Jeg valgte i stedet at tage afstand fra min far som mit forbillede.

For en del år siden etablerede jeg bloggen: Anal-fabeterne.com. Det er en blog, som beskriver de homoseksuelles liv på en nuanceret og humoristisk måde, og som min bog også er bygget op på.

Jeg har ganske enkelt etableret bloggen som en del af en terapi imod de overgreb, som jeg blev udsat for i min barndom, og som jeg aldrig fik hjælp til at få bearbejdet.

Er homoseksualitet medfødt?

Set i lyset af mine oplevelser fra min barndom opfatter jeg ikke homoseksualitet son noget medfødt.

Sagt på en anden måde så opfatter jeg homoseksualitet som noget, som man bliver programmeret/præpareret til i sin barndom.

Af samme grund tager jeg afstand fra, at man fra samfundets side af normaliserer/legaliserer homoseksualitet.

På den måde fratager man den homoseksuelle lysten/viljen til at finde frem til årsagen til vedkommendes seksualitet.

I stedet mener jeg, at man fra samfundets side af skal signalere ud til de homoseksuelle, at de skal tage ansvar for deres seksualitet. De skal simpelthen arbejde med årsagerne til deres seksualitet.  Hermed vil de genvinde deres biologiske seksualitet og deres naturlige værdighed som mennesker.

Det har jeg selv gjort, og derfor ved jeg også, at det kan lade sig gøre.

Køb bogen: Anal-fabeterne 1.

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Sandheden forløser på længere sigt.

Køb bogen: Anal-fabeterne 1:

Så fik jeg endelig skrevet bogen: Anal-fabeterne 1.

Bogen er baseret på min blog: Anal-fabeterne.com. Her har en del læsere ønsket, at jeg skulle samle indlæggene om Oleg til en helhed. Dette er hermed sket med denne bog.

Oleg er som bekendt anal-fabet af første grad. Han har en vigtig mission i livet, nemlig at finde frem til den helt perfekte bagdel, som han kan ”befrugte”.

Her er bogen, som rummer det hele: Drama, humor, erotik, indlevelse og følelsesmæssige højdepunkter.

Som læser kan du godt glæde dig

Du kan bestille/købe bogen her: https://www.bod.dk/bogshop/anal-fabeterne-1-kai-riesendorf-9788743027072

Anal-fabeterne 1
Anal-fabeterne 1

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Sandheden forløser på længere sigt.

Forældrenes dårlige samvittighed:

I året 2019 har der været mange demonstrationer og protester over børnehavernes undernormering i Danmark.

Der mangler simpelthen personale i mange børnehaver. Det enkelte barn får ikke den nødvendige voksenkontakt, som det har brug for i den alder.

Kynisk formuleret kan de fleste forældre nok leve med den virkelighed. Her tænkes på formuleringen: ”Ude af øje, ude af sind.”

Virkeligheden bliver en lidt anden, når forældrene bliver præsenteret for den rå sandhed i fjernsynet under aftenkaffen.

I det lys bliver forældrene konfronteret med deres egen dårlige samvittighed.

Forældrene ved jo godt i deres hjerter, at de selv burde give deres børn den nødvendige nærhed, omsorg og kærlighed.

Her vil undskyldningen typisk være, at der er brug for begge forældres arbejdskraft i samfundet. Faktum er imidlertid, at der findes masser af ledig arbejdskraft i EU, som kan hentes ind.

Forældrene vil nok også undskylde sig med, at deres levestil kræver 2 indtægter.

Det er rigtigt, hvis man vil købe en bolig til flere millioner, før man er 30 år og vil holde ferie for mere end 50.000 kr. om året.

Men mindre kan vel også gøre det. I stedet kunne forældrene vælge at give deres børn topprioritet, når de er helt små.

Så må forbrugsgoderne vente.

Konsekvensen ved at nedprioritere børnene:

Forældrene vil finde ud af, at det kan betale sig, når de selv bliver afhængige af andre i deres alderdom.

Desværre er der lidt for mange forældre, der anser deres børn som en slags ”investering”.

Forældrene lader vildtfremmede og institutioner tage sig af deres børn, når de er små.

Det sker med en tro på, at de kan helligere sig deres børn og børnebørn, når de selv bliver pensionerede.

Her har forældrene gennemført det ønskede karriereforløb og anser det for naturligt at høste frugterne af deres arbejde.

Problemet er bare, at deres børn ser lidt anderledes på det.

Der vil komme en dag, hvor forældrene ikke er i stand til at tage sig af selv.

Den dag vil deres børn køre dem hen på det nærmeste plejehjem

Børnene vil ikke gøre det, fordi de er onde.

De vil gøre det, fordi de ikke ved bedre. For dem vil det være en naturlig handling at lade andre tage sig af deres forældre.

Det er den bagage, som de selv er vokset op med.

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Sandheden forløser på længere sigt.

Bloggens formål:

Mit navn er Kai Riesendorf.

Jeg står bag etableringen af denne blog og er også bloggens eneste forfatter og administrator.

Vil du lære mig nærmere at kende, så er det oplagt at gå ind på en af mine andre blogge, nemlig HSP-person.com.

Her får du et klart indtryk af, hvilket sammensat menneske jeg er.

(Billedet kan ikke aktiveres)

Læs også: “Mine 3 små børn/babyer”:

Jeg anvender også dæknavnet Iceman på bloggen. Man kan vel sige, at Iceman er en del af min personlighed.

Det er den del af min personlighed, som kommer frem, når jeg bliver irritabel, og har et behov for at udtrykke det.

Her er det så, at jeg bedre kan udtrykke mig skriftligt frem for mundtligt.

Noget af det som kan irritere mig er, når jeg fornemmer, at en person er fastlåst i en bestemt rolle med forudfattede meninger.

I min optik betyder det, at personen er udenfor pædagogisk rækkevidde.

Jeg har mødt et utal af den slags mennesker i mit liv.

Det er desværre min erfaring, at det er spild af tid at bruge sit hjerte og fornuft på den slags mennesker.

Man må simpelthen bare acceptere, at man ikke kan nå ind til mennesker. I nogle sammenhænge kan det indebære, at man må undgå at have mere med disse mennesker at gøre.

Bloggens egentlige formål:

Hermed er jeg nået frem til, hvad formålet med bloggen er.

Det er vigtigt for mig at gøre op med forudfattede meninger. I særdeleshed er det vigtigt for mig at gøre op med den rolle, som regeringsmagten gerne vil tillægge den enkelte borger.

I regeringsmagtens øjne har du kun en eksistensberettigelse, hvis du yder til fællesskabets bedste.

Det enkelte menneske har ikke en værdi i sig selv.

Bloggens primære formål er altså at gøre op med regeringsmagtens forvrængede opfattelse af mennesket som et decideret skaffedyr.

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Sandheden forløser på længere sigt.

Kan muslimer udsultes til at arbejde?

Måske burde Iceman i stedet spørge, hvordan man får de danske muslimer på kontanthjælp ud på arbejdsmarkedet.

Det er årsagen til spørgsmålet i overskriften.

Tilsyneladende mener mange folketingspolitikere, at en beskæring af kontanthjælpsydelserne er vejen frem.

Jo mindre penge, som man har som kontanthjælpsmodtager, jo mere motiveret vil man også være for at finde et arbejde. Det er tilsyneladende argumentet fra politikernes side.

Lad os se på det samlede antal kontanthjælpsmodtagere.

Der må nødvendigvis være nogle af kontanthjælpsmodtagerne, som ganske enkelt ikke er i stand til at arbejde. Her snakker vi både om at arbejde på heltid og deltid.

Hvorfor bliver disse kontanthjælpsmodtagere så fastholdt i kontanthjælpssystemet.

Forklaringen er enkel.

Det er simpelthen billigere at fastholde kontanthjælpsmodtagerne på kontanthjælp frem for at give dem en førtidspension.

Flere slags kontanthjælpsmodtagere:

Med hensyn til den resterende gruppe af kontanthjælpsmodtagere, så kan man dele dem op i 3 grupper.

Den 1. gruppe henter deres eksistensberettigelse hjem ved at sammenligne sig med andre mennesker med hensyn til indtjening og status. Denne gruppe vil typisk bestå af etniske danskere.

Denne gruppe vil selvfølgelig være motiveret for at søge et arbejde, hvis deres kontanthjælpsydelser bliver sat ned.

Disse mennesker vil have svært ved at acceptere, at deres status i forhold til andre mennesker bliver yderligere nedsat.

Læs om indvandrerkvindernes hverdag (november 2019):

Den 2. gruppe består af mennesker, hvis omdrejningspunkt i livet ikke er penge og status. Disse mennesker hylder i højere grad de nære værdier som nærhed, omsorg og familie. Her taler jeg selvfølgelig om de rettroende muslimer.

En nedsættelse af kontanthjælpsydelserne vil ikke motivere dem tilstrækkeligt til at søge et arbejde.

Skal man have disse mennesker til at søge et arbejde, kræver det, at de enkelte arbejdspladser i højere grad respekterer deres kultur.

Den 3. gruppe består af mennesker, som dybest ikke er rettroende.

Det er typisk mennesker, som har valgt at gå på kompromis med deres kultur for at blive accepteret af det danske samfund.

En nedsættelse af kontanthjælpsydelserne vil derfor også motivere dem tilstrækkeligt til at søge et arbejde.

Rejs jer op muslimske kvinder og kæmp: Påklædning:

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Sandheden forløser på længere sigt.

“Ældrebyrden”, 2. og sidste afsnit:

Gå tilbage til det sidste afsnit:

Her er det så, at Iceman er nødt til at træde i karakter og sige min mening.

Disse tåbelige ældre må forstå, at deres fysiske krop stadig skal vedligeholdes både fysisk og psykisk for ikke at forfalde.

(Billedet kan ikke aktiveres)
Hvordan ændrer vi ældrebyrden til ældrestyrke? (januar 2017).

Dette gælder især, når man bliver pensioneret og ikke længere er underlagt en arbejdsgiver, som stiller krav til én fysisk og psykisk.

Hermed er vi tilbage ved overskriften: Alt for mange ældre er blevet et internationalt problem.

Mange af de ældre bliver en belastning for sundhedssystemet både økonomisk og arbejdsmæssigt. Arbejdsmæssigt fordi de ældre får brug for sundhedsmæssigt personale, som kan hjælpe dem igennem hverdagen. Økonomisk fordi sundhedspersonalet koster penge.

Det skyldes ganske enkelt, at de ældre ikke forstår betydningen af, at de egenhændigt skal tage ansvar for deres fysiske krop.

I stedet overlader de ansvaret for deres fysiske krop til sundhedsystemet og bliver dermed en belastning for samfundet.

Det kan vel heller ikke udelukkes, at mange tilfælde af senil demens skyldes manglende stimulering af hjernecellerne i alderdommen.

Fremtidens samfund vil ganske enkelt drukne i sundhedsudgifter, hvis samfundet ikke i højere grad formår at inspirere de ældre til at tage ansvar for deres egen krop og sjæl.

SLUT.

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Sandheden forløser på længere sigt.“Ældrebyrden”, 1. afsnit:

Overskriften taler for sig selv. Alt for mange ældre er blevet et problem, derfor brugen af ordet: “Ældrebyrden”.

Det skyldes den enkle årsag, at vi mennesker til stadighed bliver ældre med tiden, der går.

Sundhedssystemet har været i rivende udvikling. Det betyder, at mange sygdomme og dårligdomme i dag kan helbredes.

I mange tilfælde kan de samme sygdomme og dårligdomme også undgås med forebyggelse.

Det er selvfølgelig positivt.

Problemet er bare, at alt for mange af de ældre ikke kan finde ud af, hvor de skal gøre af sig selv, når de går på pension.

(Billedet kan ikke aktiveres)
Hvad er ældrebyrden?

De samme ældre har simpelthen haft for travlt med at sikre sig selv økonomisk til pensionsalderen i deres arbejdsduelige alder.

Hvad skal alderdommen bruges på:

Det har ikke været i deres tanker, hvad deres alderdom skal bruges på.

Desværre tænker mange af disse ældre ikke særligt langt. De tænker bare ved sig selv, at de rigtigt skal hygge sig, når de bliver pensionerede.

Denne hygge består så i, at de selv kan bestemme, hvornår de skal stå op om morgenen. De er ikke længere underlagt en arbejdsgiver, som dikterer, hvornår de skal møde op på arbejde.

I praksis betyder det, at mange af disse mennesker står op om morgenen og ifører sig en badekåbe.

Herefter vil en stor del af formiddagen blive tilbragt ved et veldækket morgenbord. Tiden vil blive brugt på at læse aviser, se fjernsyn og surfe på internettet.

Det lyder selvfølgelig meget hyggelig, og det er vel også det, som mange jobaktive foretager sig i weekenden.

Problemet er bare, hvis det er det eneste man foretager sig på en almindelig hverdag, så vil man lynhurtigt gå i stå både fysisk og psykisk.

Gå videre til det næste og sidste afsnit:

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Sandheden forløser på længere sigt.

Kan “rigtige” mænd dyrke ammesex?

Her bør Iceman nok hellere begynde med at forklare, hvad ammesex er.

Ammesex realiseres ved, at en kvinde/mand ammer en kvindes bryster uanset om der er mælk i brysterne eller ej.

Ifølge sexolog Joan Ørting skyldes trangen til ammesex nødvendigvis ikke, at den ammende gerne vil springe ud som infantalist (voksenbaby) (maj 2008).

(Billedet kan ikke aktiveres)

Dette synspunkt uddyber hun nærmere i et svar til en læser med et spørgsmål om emnet.

Denne læser er bekymret, fordi hendes mand har givet udtryk for, at han gerne vil amme hende. Anledningen vil være, når hun bliver gravid og derfor får mælk i sine bryster.

I sit svar giver sexolog Joan Ørting bl.a. udtryk for følgende synspunkt (maj 2008):

“Han forestiller sig bare, hvor herligt det må være at ligge ved din store og varme barm og være lille og overgivende. Til daglig er han stor og stærk, og det er han sikkert også god til at være i sengen, men for at få balance og udleve alle sider af sig selv, vil det i en periode virke dragende at eksperimentere med det modsatte.”

Iceman har sin egen holdning:

Iceman mener dog, at han er en lidt bedre filosof end sexologen, som naturligt er fokuseret meget op på det seksuelle element.

Som han ser det, er det meget naturligt at søge tilbage til barndommens trygge verden.

Når man ligger i sin mors skød og ammer, så er man tilbage til en tid, hvor man ingen bekymringer havde.

Her var man elsket alene af den årsag, at man var født. Man skulle ikke gøre noget for at “bevise” sin eksistensberettigelse.

Hvem vil ikke gerne tilbage til denne tilstand, selv om det kun er for en kort stund.

Som menneske/mand ved man dog udmærket godt, at der er en virkelighedens verden, som man skal tilbage til.

Man bliver ikke mindre mand, fordi man for en kort stund gerne vil væk væk fra denne verden.

Det mener Iceman, og hans mening er som altid god.

Kunstige bryster:

Hvilke kvalitetskrav bør en mand stille til en kvindes bryster?

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Sandheden forløser på længere sigt.

Rejs jer op muslimske kvinder og kæmp: Påklædning:

Rejs jer op muslimske kvinder og kæmp: Påklædning:

I behøver ikke skamme jer over jeres påklædning.

(Billedet Kan ikke aktiveres)

I har valgt at bære en heldragt, som skjuler jeres kropslige udtryk.

For jer er det ikke et mål i sig selv at føre jer frem med jeres kropslige udtryk, så I bedre kan klare jer i mændenes verden.

I har forstået, at den ydre skønhed ikke varer ved. De personlige og faglige egenskaber kan man derimod bevare til, at man dør.

Sådan er det ikke i den vestlige kultur. Her vælger kvinderne ofte at bære en øvre beklædningsdel med en pileformet halsudskæring.

Manio-Zar har set nærmere på de forskellige halsudskæringer. Læs herher og her.

Det er Iceman`s personlige holdning, at den pileformede udskæring ofte vil føre ned til nogle mere eller mindre halvslatne ”patter”.

(Billedet kan ikke aktiveres)

Disse obskøne ”tingester” kan være mere eller mindre blottede.

Skulle udskæringen endelig føre ned til nogle velformede bryster, så vil formerne oftest være tilvejebragt ved et kirurgisk indgreb.

Med hensyn til udskæringens dybde og form har Manio-Zar udtalt

“Jo mere synlige brysterne er,  jo mindre tid skal man også bruge på at kurtisere kvinden for at få adgang til hendes fysiske krop som heteroseksuel mand.” 

Man kan diskutere, hvorfor mange kvinder i den vestlige kultur vælger at blotte deres bryster på denne måde.

Iceman er personligt ikke i tvivl.

Kvinderne ved jo godt, at de fleste mænd er styret af det nedre ”hoved”, det såkaldte ”penishoved”.

Ved at blotte deres bryster i et vist omfang giver kvinderne mændene håb, at de kan lære dem nærmere at ”kende”, hvis de bare er samarbejdsvillige.

På den måde kan kvinderne gøre sig gældende på arbejdsmarkedet.

Kvinderne forstår tilsyneladende ikke, at de mister deres værdighed og anstændighed som kvinder ved at anvende den slags virkemidler.

Det skal Iceman være den første til at beklage.