Er Muhammed-tegningerne et udtryk for ytringsfriheden her i Danmark?

Målgruppe for en debat:

Landspolitikerne, muslimerne og den danske befolkning i almindelighed.

Hvem er Muhammed:

Muhammed regnes af muslimer for en af Guds profeter og sendebud. Han betragtes af hovedstrømmen af muslimer som den sidste profet, I den muslimske tradition betragtes han som et sendebud, der viderebragte et guddommeligt budskab om den monoteistiske tro (islām), som går uændret tilbage til profetrækken af AdamNoaAbrahamMosesJesus og andre profeter. Kilde:

Hvad er Muhammed-tegningerne:

Muhammed-tegningerne, af nogle kaldt blasfemiske er tolv satiriske tegninger af islams profet Muhammed, der i 2005 blev bragt i Jyllands-Posten. Tegningerne – en af en mand med en bombe i turbanen og en, der gør grin med Jyllands-Posten – blev bragt den 30. september 2005, som illustration til en artikel om selvcensur og ytringsfrihed.

Min egen holdning til Muhammed-tegningerne:

Som udgangspunkt vil jeg gerne slå helt fast fra begyndelsen af, at jeg er ureligiøs og upolitisk.

Når det er sagt, så tager jeg afstand fra tegningen med profeten Muhammed, hvor han har en bombe i sin turban

Tegningen er et udtryk for misbrug af ytringssfriheden, fordi et meget stort antal mennesker ser op til denne profet. Ved at anbringe en bombe i hans turban antydes det, at et meget stort antal muslimer er potentielle terroister. Sådan er det selvfølgelig ikke.

Derfor kan det også undre, at et meget stort antal landspolitikere ikke tager afstand fra tegningerne. I stedet for lægger de op til, at tegningerne i højere grad skal offentliggøres i det offentlige rum i en række sammenhænge.

Spørgsmålet må jo nødvendigvis være, hvorfor så mange politikere reagerer på denne måde.

Her det min helt klare opfattelse, at mange politikere forsøger at signalere ud, at muslimerne ikke skal føle sig velkomne her i Danmark.

Hvorfor er muslimerne ikke velkomne i vores land?

Det skyldes ikke, at politikerne anser samtlige muslimer i Danmark for at være potentielle terrorister.

Forklaringen er mere enkel. Muslimernes livsværdier er simpelthen ikke forenelige med de livsværdier, som mange politikere repræsenterer.

For mange politikere betyder den økonomiske vækst i samfundet alt.

I praksis indebærer det, at børnene og de ældre skal tilsidesættes og anbringes på institutioner.

På den måde kan de pårørende til børnene og de ældre frigives og sendes ud på arbejdsmarkedet.

Denne holdning er ikke forenelig med de muslimske livsværdier, hvor der bliver sat en ære i selv at tage sig af familien, børnene og de ældre; som jeg ser det.

Til landspolitikerne:

Danmark er et demokrati med ytringsfrihed. Disse værdier betyder intet, hvis de bliver misbrugt til at nedgøre og ydmyge mennesker og grupperinger, hvis værdier ikke er i overensstemmelse med ens egne værdier.

Disse værdier taber yderligere værdi, hvis det er jer landspolitikere, som ikke respekterer dem og ikke praktiserer jeres politik i overensstemmelse med dem. Det skyldes selvfølgelig, at I som landspolitikere bør være et godt eksempel for det folk, som I repræsenterer.

I landspolitikere må bare acceptere, at Danmark er blevet et multikulturelt samfund.

Det er Danmark blevet i kraft af, at vi har meldt os ind i EF/EU.

Til at begynde med havde vi kun et økonomisk samarbejde med EF/EU, men dette samarbejde er blevet kraftigt udvidet med årene.

Det betyder, at Danmark i dag samarbejder med EU på stort set alle politiske områder, og det forpligter.

Som land skal Danmark have styrken og hjertet til også at kunne rumme andre kulturer end vores egen.

Ønsker I som landspolitikere kun at drage fordel af de økonomiske fordele, som er forbundet med EU, hører Danmark ikke hjemme i EU.

Det bør I som landspolitikere tage konsekvensen af og melde ud til de vælgere, som I repræsenter i jeres separate partier.

Ellers vil I miste jeres troværdighed i forhold til jeres vælgere.

Til jer muslimske mænd:

I dagens Danmark forlyder det, at der skal 2 indtægter til for at brødføde en familie.

Synspunktet vil typisk blive fremsat af en landspolitiker, der selv har en ejerbolig, som koster adskillige millioner kroner.

Rent materielt vil børnene ikke mangle noget, men nærheden, omsorgen og kærligheden fra forældrene vil ikke være der i hverdagen. Denne opgave bliver overladt til institutionerne.

Det vil også være en bolig, som har en arealmæssig størrelse, som betyder, at børnene kan have hver sit værelse. Alle børnene vil formentlig også være i besiddelse af den nyeste elektronik i form af computere, iPads og iPhones.

I praksis betyder det, at mange af børnene og de unge bliver utilpassede, fordi de savner/mangler forældrene til at kunne spejle sig i.

Her er det så, at jeg henvender mig til jer muslimske mænd:

Det kan sagtens lade sig gøre at brødføde en familie med kun en indtægt.

Hvem siger, at du skal eje din egen bolig og ikke bare kan leje den?

Hvorfor skal børnene have hver sit værelse?

Hvem siger, at alle børnene skal være i besiddelse af den nyeste elektronik i form af computere, iPads og iPhones?

Her er det helt op til jer selv og jeres koner, om I vil prioritere familien højere end de materielle goder og lade jeres koner gå derhjemme og tage sig af jeres børn.

Til jer muslimske kvinder:

Mange landspolitikere er bekymrede for jeres evne til at få børn.

De er simpelthen bange for, at denne evne vil betyde, at antallet af muslimer vil overskygge antallet af kristne på et tidspunkt.

 I behøver ikke at skamme jer over, at I får flere børn end danske par. For jer betyder familien alt.

Sæt ikke spørgsmålstegn ved mændenes mandighed:

Det er ikke jeres skyld, at en del danske kvinder ikke ønsker at få børn, fordi det vil besværliggøre en personlig karriere.

Det er heller ikke jeres skyld, at der findes danske par, som har svært ved at få børn og har brug for hjælp udefra.

Forklaringen kan blandt andet ligge i, at mange danske kvinder rent ubevidst sætter spørgsmålstegn ved deres mænds mandighed i ligestillingens navn.

Tillad mig at forklare på en lidt humoristisk måde:

For en dansk mand kan det være lidt svært at få ”sædkanonen” op på fuld kraft, hvis han først skal støve hele boligen af, før han kan få lov til at ”befrugte” sin kone.

I den sammenhæng betyder det mindre, at konen ligger indbydende parat i sengen med alle fire ”poter” i vejret.

Det betyder meget for alle os mænd, at der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved vores mandighed. Mange mænd opfatter afstøvning som værende en handling, som ikke er forenelig med vores mandighed.

Kan muslimer udsultes til at arbejde?

Humor hjælper dig igennem livet.

Sandheden forløser på længere sigt.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *