Har de ældre ikke selv et medansvar for manglen på arbejdskraft indenfor ældresektoren?

Målgruppe for en debat:

Alle nuværende og kommende folketingsmedlemmer.

Manglen på arbejdskraft på plejehjemmene:

Folketingsvalget nærmer sig. Et af de helt store valgtemaer er og har været manglen på arbejdskraft på plejehjemmene. Der mangler ikke bare arbejdskraft på plejehjemmene her og nu. Der vil også blive mere brug for mere arbejdskraft i fremtiden, hvor der vil blive langt flere ældre over 80 år.

Samtidig kniber det med kvaliteten af det arbejde, som bliver udført på de enkelte plejehjem. Plejen og omsorgen for de ældre er i mange tilfælde mangelfuld.

De enkelte folketingspartier har hver for sig kommet med nogle forslag til, hvordan problemet kan løses.

Jeg vil undlade at komme ind på, hvad de enkelte løsningsforslag går ud på. Det skyldes den enkle årsag, at problemets kompleksitet ikke kan løses med et enkelt løsningsforslag, men med flere løsninger.

Derfor håber jeg også på, at samtlige folketingspartier vil finde sammen efter folketingsvalget og udarbejde/vedtage en helhedsplan, som vil blive fulgt til dørs med en tidsplan.

Har de ældre ikke selv et ansvar?

Kan de ældre ikke selv medvirke til at løse problemet med mangel på arbejdskraft på plejehjemmene?

Det har alle folketingspartierne indtil nu klogt nok undladt at nævne muligheden for.

I det øjeblik at folketingsvalget er slut, håber jeg på, at de enkelte folketingspartier vil komme med forslag til, hvordan den ældre medborger selv kan medvirke til at løse problemet. Disse forslag bør selvfølgelig være en del af den helhedsplan, som jeg lige har nævnt.

Min egen holdning:

Jeg er selv en lidt ældre herre, som er født i 1958. Som efterlønsmodtager uden et arbejde kan jeg godt mærke, at det er nødvendigt at holde mig i gang for ikke at miste den fysiske styrke i kroppen.

Af samme årsag har jeg valgt at anskaffe mig et elektrisk løbebånd, som jeg anvender jævnligt. Hvis jeg undlader at anvende løbebåndet igennem en længere periode, kan jeg tydeligt mærke, at mine ben er blevet svækkede.

Min pointe her er selvfølgelig, at årsagen til, at mange ældre kommer på plejehjem, netop er, at deres ben er svækkede. Om det det rent faktisk forholder sig på den måde, kan en undersøgelse eventuelt afdække.

Jeg tror bare, at det er vigtigt at gøre de ældre opmærksom på, at det er vigtigt at forberede sig på den såkaldte 3. alder eller pensionisttilværelsen.

Ellers tror jeg, at der er mange ældre, der vil arbejde på fuld tid indtil pensionistalderen. Efterfølgende kan det let blive sådan, at man som ældre vil nyde at sove længe om morgenen. Formiddagen vil blive anvendt ved et veldækket morgenbord, hvor der er budt på ren hygge. Så vil tiden være kommet til en middagslur. Der skal måske handles lidt ind bagefter, og så er den dag gået.

Et sådant forløb kan nemt ende i en cyklus, som vil gentage sig dag efter dag. På den måde kan den fysiske krop hurtigt blive svækket. Det kender jeg selv personligt mange eksempler på.

De ældre bør selv udarbejde en struktureret plan for, hvordan de holder sig i gang på hverdagene. I weekenderne og på helligdagene kan de så slappe af på samme måde som de mennesker, der er aktive på arbejdsmarkedet.

Sagt på en anden måde så kan de ældre selv gøre en meget stor indsats for at undgå at komme på plejehjem. Det kræver bare, at de finder deres helt egen måde at holde deres fysik og psyke ved lige på.

Angsten for ensomhed:

Jeg kender også til ældre, som egentlig godt kan klare sig selv i hjemmet. Alligevel vil de gerne på plejehjem. Det kan skyldes, at de føler sig utrygge ved at være alene, og/eller har et behov for at have nogen at tale med.

Er det tilfældet, bør der være en mulighed for, at disse mennesker kan flytte ind i bofællesskaber for ældre.

Hvordan disse bofællesskaber skal indrettes, bør selvfølgelig afhænge af de ældres egne behov. En mulighed kunne for eksempel være, at den ældre har sin egen bolig, men har adgang til fællesrum og fællesaktiviteter. Det vigtigste er, at beboerne er indstillet på at være der for hinanden og hjælpe dem der har nogle udfordringer.

Når boligen bliver en belastning:

Desværre kender jeg også til ældre, som er i besiddelse af en ejerbolig, som er blevet for stor til, at de kan tage sig af den på en forsvarlig måde.

I nogle tilfælde kan det være svært for de ældre at se realiteterne i øjnene. Det betyder, at deres ejendom langsomt begynder at forfalde, uden de rigtig ser det.

På et eller andet tidspunkt vil disse ældre begynde at resignere og bare lade stå til. De har simpelthen ikke flere kræfter til at gøre noget ved deres situation.

Herfra er der kun en vej, og det er plejehjemmet.

En sådan situation kunne være undgået, hvis den ældre havde fået hjælp til at indse, at en mindre bolig kunne være løsningen.

Her tænker jeg selvfølgelig på en bolig, som den ældre selv kan passe på en forsvarlig måde. På den måde kan det måske helt undgås, at den ældre kommer på plejehjem.

Til folketingsmedlemmerne:

Hermed har jeg nævnt 3 muligheder for, hvordan de ældre kan undgå at komme på et plejehjem eller i hvert fald udskyde tidspunktet for, hvornår det sker.

Det er selvfølgelig op til de ældre selv at gribe disse muligheder. Jeg tror imidlertid, at oplysning gennem medierne vil kunne medvirke til, at de ældre i højere grad får øjnene op for disse muligheder.

Motion for ældre » Læs hvorfor det er vigtigt at holde sig i … (september 2021):

Video: OBS 1989 – You Tube:

I den sammenhæng tror jeg, at der kunne ligge en ide i at genindføre OBS (Oplysninger til Borgerne om Samfundet) på medierne Denne nyhedsudsendelse bliver stadig vist på DR1. Det sker dog kun i meget begrænset omfang, og udelukkende på tidspunkter, hvor der alligevel ikke er nogen, der ser den.

Jeg tror, at de ældre vil være mere lydhøre overfor de nævnte muligheder, hvis de bliver vist på tidspunkter, hvor de ældre alligevel ser fjernsyn.

Det burde også være oplagt, at budskaberne bliver formuleret ud på mange forskellige måder. De gamle OBS-udsendelser bar netop præg af, at de udelukkende bestod af genudsendelser. Her formoder jeg, at det netop var årsagen, at befolkningen blev trætte af at se på dem.

En ny oplysningsrække vil efter min mening kunne medvirke til at formindske tilgangen af ældre til plejehjemmet. Dermed vil behovet for arbejdskraft til plejehjemmene også blive mindre.

Er muslimske kvinder egnede til at arbejde indenfor ældresektoren?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *