Er transseksualitet medfødt eller påført i barndommen?

Målgruppe for en debat:

Det transsekuelle barn/menneske, barnets forældre/nærmeste pårørende og landspolitikerne.

Hvad er transseksualitet?

Transseksualitet er kort beskrevet trangen til at skifte køn, hvilket blandt andet kan ske ved hjælp af et kønsskifte. De transseksuelle selv beskriver, at de føler, at de er født i den forkerte krop. Det beyder, at selv ganske små børn kan føle, at de er transseksuelle

I dagens Danmark 2021 har de fleste politikere i Folketinget tilsyneladende valgt at betragte transseksualitet som noget medfødt.

Jeg mener ikke, at der på noget tidspunkt har været en offentlig debat om, at transseksualitet er medfødt. Det bliver åbenbart taget for givet, at det bare er på den måde.

Hermed bliver ansvaret for, at barnet er transseksuelt både taget fra forældrene og barnet selv. Eller sagt på en anden måde så er det hverken forældrenes eller barnets skyld, at barnet er transseksuelt, hvis man skal tro på landspolitikerne.

Det gør selvfølgelig en meget stor forskel, om transseksuliteten er medfødt eller påført i løbet af de første år af barnets liv.

Hvis transseksuliteten er medfødt, så skal barnet selvfølgelig have en lovpligtig ret til at skifte køn på et fastsat tidspunkt.

Hvis transseksuliteten derimod er påført i barndommen, så bliver barnet ikke hjulpet ved, at det skifter køn.

Her drejer det sig snarere om at finde ud af, hvorfor barnet føler, at det er født i den fokerte krop.

Min egen holdning til transseksualitet:

Personligt finder jeg det tvivlsomt, at et barn bliver født med det forkerte køn.

Jeg mener, at der kan være mange årsager til, at et barn føler, at det er født med det forkerte køn.

Tillad mig at komme med en mulig forklaring.

Den mest indlysende forklaring vil efter min mening være, at barnets foældre har ønsket at få et barn med det modsatte køn end det aktuelle.

Dette ønske vil de formentlig have haft allerede, før kvinden blev gravid.

Hvis ønkset har været at få en pige, så vil deres sind også være indstillet på, at det vil blive en pige under graviditeten. Måske vil forældrene ligefrem få etableret et pigeværelse til barnet, før det bliver født.

Der findes mange mennesker, der tror på, at hvis de ønsker noget tillstrækkelig meget, så vil det også gå i opfyldelse.

Det betyder også, at forældrene vil have meget svært ved at forstå og acceptere, hvis barnet viser sig at være en dreng ved fødslen.

I den sammenhæng vil det være meget forståeligt, at forældrene behandler drengen som en pige indtil, at de har indset og acceperet, at det blev en dreng på trods af deres ønsker.

Her er det så, at jeg mener, at et sådant handlingsmønster vil være tilstrækkelig til, at barnet kan blive transseksuelt. Der kan i hvert fald være en risiko for det.

Der kan selvfølgelig også findes andre forklaringer. I bund og grund er det kun det transseksuelle barn selv, som har nøglen til den aktuelle årsag til sin seksulitet.

Til den transseksuelle:

Uanset din alder så kan det være fristende at betragte din seksualitet som værende noget medfødt.

På den måde får du et fast fundament/grundlag, som du kan bygge din tilværelse op på. Du behøver ikke at tænke på, om der er en årsag til, at du er blevet transseksuel.

Det kan også være svært at finde frem til denne årsag. Jo ældre du bliver, jo sværere vil det formentlig også blive at finde frem til en eventuel årsag.

Hvis du endelig finder frem til en årsag, så kan prisen også være, at du skal arbejde med årsagen resten af dit liv.

Her vil langt den nemmeste løsning være at betragte din seksualitet som værende medfødt og skifte køn når du er parat til det.

Risikoen er så bare, at du kan blive bevidst om din transseksualitet på et senere tidspunkt, og så kan det vanskeligt at skifte tilbage til dit “medfødte” køn.

Du må forstå, at der er en årsag til, at du føler dig forkert i din krop. Måske er du bevidst om årsagen til det, og så bliver det jo nemmere at snakke med dine forældre om det.

I nogle situationer kan det være svært for dig at tale med dine foældre om det. Det kan for eksempel skyldes, at dine forældre har haft et ønske om at få et barn med et andet køn end dit.

Her kan løsningen være, at du taler med en tredieperson om det som du har tillid til. Denne person kan så fungere som bindeled mellem dig og dine forældre..

Til forældrene til det transseksuelle barn:

Som udgangspunkt vil jeg fortælle lidt om mig selv.

I dag 2021 er jeg 63 år. Som barn forsøgte min far at nedbryde mig med de egenskaber, som et særligt sensitivt menneske har. Det var først som 59-årig, at jeg fandt ud, at jeg var særlig sensitiv. Dermed fandt jeg også ud af, at der var andre med de samme egenskaber som mig selv.

En særlig sensitiv person er blandt andet karakteriseret ved, at personen er mere modtagelig for sanseindtryk end “normalen”.

Det betyder, at personen har brug for meget tid alene for at kunne få bearbejdet alle sanseindtrykkene.

Min far fandt det ikke mandigt, at jeg havde et behov for at give udtryk for mine følelser.

Derffor forsøgte han også at hærde mig gennem hele hans liv for at fratage mig lysten til at give udtryk for mine følelser.

Det lykkedes jo så ikke for ham, men under andre omstændigheder kunne jeg godt have udviklet mig til at blive transseksuel.

Således er det en kendt sag, at kvinder taler mere om følelser, end mænd gør. Det kunne have fået mig til at tro, at jeg befandt mig bedre i en kvindekrop.

Vær nærværende med jeres barn:

Set i det lys kan der være mange årsager til, at et barn ikke føler sig tilpas i sin krop.

Derfor er det også vigtigt, at I som forældre stiller de helt rigtige spørgsmål til jeres barn for at finde frem til årsagssammenhængene.

Tillad mig at stille nogle af spørgsmålene:

Føler du trang til st tage pigetøj på?

Føler du dig bedst tilpas ved at være i selskab med piger?

Har du nemmere ved at tale med piger end drenge?

Spørgsmålene kunne fortsætte i det uendelige. Svaret på det enkelte spørgsmål er imidlertid afgørende for, hvilke af spørgsmålene I skal forfølge. På den måde kan I finde frem til en årsagsafklaring.

Til landspolitikerne:

Der findes jo forskellige behandlinger/forløb, som et transseksuelt barn skal igennem, før det egentlige kønsskifte kan finde sted.

Diise forløb er allerede blevet lovliggjort i nogle lande.

Her kan det være fristende for jer danske folketingsmedlemmer at spejle jer i disse lande.og betragte transseksualitet som noget medfødt.

Det kræver jo trods alt sin mand at sætte sig sig op imod forældrene, som udgør en meget stor vælgergruppe.

I vil selvfølgelig meget nødigt antyde, at forældrene selv kan have et medansvar for deres barns transseksulitet og dermed risikere ikke at blive genvalgt.

I glemmer bare, at det drejer sig om at give det transseksuelle barn et godt liv.

Det gør I ikke ved at give et transseksuelt barn en lovpligtig ret til at påbegynde et kønsskifte før myndighedsalderen.

På det tidspunkt er barnets bevidsthed ikke særligt udviklet. Med alderen kan barnet indse, at dets transseksualitet ikke er medfødt, men skyldes påvirkninger i barndommen.

Sker det i en sen alder, kan det være mere end almindeligt svært både mentalt og fysisk at skifte tilbage til det medfødte køn.

Forældrenes dårlige samvittighed.

Humor hjælper dig igennem livet.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *