Hvordan håndteres koranafbrændingerne menneskeligt og professionelt?

Målgruppe for en debat:

Alle nuværende folketingsmedlemmer.

Udviklingen efter Muhammed-krisen:

Vi befinder os i august måned 2023 i Danmark. Den danske regering er kommet i en slem krise. Det skyldes, at der har fundet en række koranafbrændinger af sted på den danske jord. Reaktionen har været en stor vrede fra de muslimske samfund internationalt set.

I denne forbindelse har de muslimske samfund rettet deres opmærksomhed imod ytringsfriheden, som bliver højt værdsat i det danske samfund.

Årsagen til dette står lidt uklart. En mulig forklaring er, at der også blev fokuseret på ytringsfriheden i forbindelse med udgivelsen af Muhammed-tegningerne.

Muhammed-tegningerne (2023):

Den gang forsvarede Folketinget Muhammed-tegningerne med henvisning til ytringsfriheden.

Her må det nok siges, at mange fra de muslimske samfund opfattede forsvaret som et udtryk for en billigelse af Muhammed-tegningernes form og indhold.

Hvordan kunne den daværende regering have reageret?

Her burde den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen have stået offentligt frem med et klart budskab. Såadan ser jeg i hvert fald på det. Han burde med det samme have signaleret klart ud, at ytringsfriheden har sin pris. Prisen er, at der altid vil være nogle, som misbruger ytringsfriheden til at nedgøre og ydmyge andre. Dette er udgivelsen af Muhammed-tegningerne et klart eksempel på.

Dette burde statsminikisteren have gjort klart for omverdenen den gang. Samtidig burde han have understreget, at regeringen tog afstand fra Muhammed-tegningernes form og indhold. Det var og er derfor også udelukkende ytringsfriheden, som Folketinget værnede og værner om. Også selv om ytringsfriheden nogle gange bliver misbrugt.

Havde statsministeren gjort det klart den gang, så ville det danske samfund formentlig have undgået alle de sanktioner, som de muslimske samfund satte ind med efterfølgende.

Nu spøger begrebet ytringsfrihed igen i forbindelse med koranafbrændingerne.

Det virker lidt som om, at de muslimske samfund aldrig rigtig har tilgivet det danske folketing. Årsagen må være, at regeringen ikke tog afstand fra nedgørelsen og ydmygelsen af deres profet den gang. Reaktionen er fuldt ud forståelig i mine øjne.

Hvad kan den nuværende regering gøre?

Derfor er det også på tide, at den danske statsminister Mette Frederiksen træder i karakter. Hun bør sige de ord til de muslimske samfund, som Anders Fogh Rasmussen undlod, da det gjorde en forskel.

Det bør også gøres klart, hvad formålet med ytringsfriheden er. Formålet er at give den enkelte borger/gruppering i det danske samfund en mulighed for at komme til orde i offentligheden. Den enkelte borger/gruppering skal således have en mulighed for at kunne forsvare en sag med gode saglige og faglige argumenter.

Af samme årsag udgør koranafbrændingerne ikke et brud på ytringsfriheden, fordi koranafbrændingerne er en fysisk handling, som ikke er forsynet med ord. Derfor bør der heller ikke indføres begrænsninger i ytringsfriheden

Koranafbrændingerne må betragtes som en fysisk provokation. En provokation, som udelukkende har til formål at fremprovokere en følelsesmæssig reaktion hos de mennesker, som hylder Koranen.

Billedligt tal bliver der simpelthen spyttet på muslimerne. Det sker, uden at de mennesker, som står bag koranafbrændingerne, forklarer hvorfor med ord.

Eftersom koranafbrændingerne er en fysisk handling, bør det være politiet, som håndterer afbrændingerne.

Der bør på ingen måde gives tilladelse til, at der fremover kan foretages afbrændinger eller andre former for tilsmudsning af religiøse skrifter på offentlige steder. Sker det alligevel, så bør det føre til øjeblikkelige arrestationer med de strafmuligheder, som bliver vedtaget af folketinget.

Sagt med andre ord så bør den Ordensbekendtgørelse, som politiet skal administrere, også omfatte afbrænding/tilsmudsning af religiøse skrifter på offentlige steder.

Der er kun et menneske i vores samfund, som kan løse den beskrevne konflikt med den mentale byrde, som er forbundet med det. Det er statsminister Mette Frederiksen.

Er Muhammed-tegningerne et udtryk for ytringsfriheden her i Danmark?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *